När passar Rosenmetoden?

  • om du har fysisk smärta och obehag
  • om du känner dig stel, har muskelspänningar och/eller hållningsproblem
  • om du känner dig trött utan att förstå varför
  • om du önskar öka din fysiska aktivitet
  • om du använder kroppen och framträder inför andra: ex, idrott, föredragshållare
  • om du känner dig överansträngd och stressad
  • när du vill se dina möjliheter istället för dina svårigheter
  • när du känner att du trampar runt i samma fotspår

Marion Rosen

Rosenmetoden har utvecklats ur Marion Rosens 50-åriga erfarenhet som sjukgymnast och hälsoutbildare. Hennes unika erfarenhet av kroppsterapi och rörelser har givit henne erkännande som en ledare och grundare inom kroppterapin. Rosenmetoden utmärks av den mjuka, lyhörda och respektfulla beröringen.

Kroppen är ofta en spegling av hur vi mår. Vi spänner oss omedvetet när vi försöker att anpassa oss till omgivningens krav. Vi kan också utveckla en fysisk skyddsbarriär när vi försöker att hålla borta obehagliga upplevelser.

Rosenterapeuten fokuserar på kroniska muskelspänningar och är utbildad i att observera små förändringar i kroppens muskler och i andningen. Rosenterapeuten arbetar med beröring och ord, detta tillåter klienten att börja uppleva vad som behövde trängas undan av den omedvetna muskelspänningen. Allt eftersom denna process fortsätter kan vanemässiga spänningar och gamla mönster frigöras. Muskerna ges möjliget att slappna av och återgå till sitt normala tillstånd.

Rosenmetoden kan ofta minska både smärta och spänningar och ge en ökad vitalitet och livsglädje. Många kan uppleva en ny känsla av klarhet i sitt liv och i målsättningen med sitt liv. 

*Den här metoden handlar om förändring
från den person du tror att du är,
till
den person du verkligen är,
i slutänden kan vi inte vara någon annan*

Marion Rosen