Traditionell Kinesisk Medicin - TKM

Traditionell Kinesisk Medicin -Akupunktur
En TKM-akupunktör har en gedigen utbildning i traditionell kinesisk medicin och uppnår mycket goda resultat vid många olika sjukdomstillstånd utan att orsaka biverkningar. Man skall inte jämföra traditionell kinesisk akupunktur med "enkel smärtlindring med nålar" som under samma namn "akupunktur" praktiseras inom den offentliga sjukvården i Sverige. Behandling med klassissk akupunktur söker nå grundorsaken till sjukdomssymtomen och leder vanligtvis till bestående resultat. En akupunktör måste ha förmåga att analysera sambandet mellan skilda symtom och individuella egenskaper och skapa sig en helhetsbild av sin patient.

I Sverige är 3 års utbildning i traditionell kinesisk medicin och sjuksköterskekompetens, eller basmedicinsk utbildning i 3 steg,  ett krav för att bli kvalificerad TKM-akupunktör. 

Traditionell Kinesisk Medicin-TKM, är ett samlingsbegrepp för ett antal olika medicinska inrikningar som brukats i Kina under tusentals år. De terapeutiska inriktningarna inom TKM är akupunktur, moxabution, TuiNa, farmakologi och Qi-gong.

Människan som helhet
Akupunktur är en av behandlingsformerna inom TKM. Det är en effektiv metod för sjukdomsbehandling och förebyggande behandling som under senare år fått ökad uppmärksamhet i hela världen. I akupunkturen ser man människan - den fysiska kroppen, det mentala sinnet och själen som en helhet som har ett unikt förhållande till miljön, där allt har ett samband och förändras tillsammans.

Diagnostik och behandlingsprinciper
Akupunkturens diagnostik skiljer sig mycket från skolmedicinens. Den medicinska diagnosen beskriver förändringar, akupunkturdiagnosen beskriver processen. En akupunkturdiagnos talar om sjukdomsorsaken, därmed ger den också en fingervisning om behandling. Enligt akupunkturläran är energicirkulationen den väsentligaste av organismens funktioner och avgörande för hälsa och sjukdom.

Meridianer
De energilinjer som förbinder akupunkturpunkterna  och hör till samma organ eller funktion, kallas meridianer och utgör grunden för den traditionella kinesiska läkekonsten. I meridianerna finns det en ström av energi, som i sin tur består av två olika grundenergier Yin resp Yangenergi. Återställandet av Yin-Yang balanser är en grundläggande princip inom TKM. Genom att återupprätta balansen i organismen tillfrisknar patienten.

Akupunkturpunkter
Det finns mer än tusen akupunkturpunkter på kroppen och varje punkt har sin speciella funktion. Vid olika sjukdomar väljs olika kombinationer av punkter. Punkterna inverkar på två olika sätt, dels lokal verkan och dels fjärrverkan som följer meridianen till det organ den hör ihop med.